Monday, January 27, 2014

قنادهای ایرانیبه جرات میتونم بگم تنوعی که تو قنادیهای ایران هست رو هیچ جای دیگه ندیدم.این شیرینیهای زیبا و خوشمزه اونم تو جعبه های مقوایی قنادیهای ایران واسه همه ما  آشناست. این عکسیه که ۳ سال پیش وقتی امدم ایران و رفتم اردبیل گرفتم.

زنده باشند و پایدار همه قنادهای ایرانی با کارهای بی نظیرشون .

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...